W czym może pomóc Ci biuro rachunkowe?

Prowadzenie własnej działalności kojarzy się z większą wolnością.,  ale praktyce nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki oraz rodzi ryzyka. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz ilości pracowników, których zatrudniasz, jesteś zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie ominie Cię również obowiązek prowadzenia rzetelnej ewidencji dokumentów finansowych oraz kontakty i obowiązek terminowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.. Ilość obowiązków i konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy może przytłoczyć każdego przedsiębiorcę planującego założyć lub startującego z własną firmą. Nie oznacza to jednak, że wszystkim kwestiom księgowym musimy sprostać sami. Z pomocą wówczas przychodzi księgowy.

Biuro księgowe – czym się zajmuje?

Błędy w księgowości mogą wiele kosztować przedsiębiorcę. Aby ich uniknąć, warto podjąć współpracę z profesjonalnym biurem księgowym. Dzięki nadzorowi Biura księgowego nie musimy aktualizować wiedzy z przepisów prawa finansowego, prawa pracy i prawa podatkowego. Wszystkie obowiązki publiczno-prawne może na siebie wziąć biuro księgowe.

Prowadzenie pełnej księgowości

Prowadząc własną firmę ciężko wygospodarować dodatkowy czas na zajmowanie się księgowością. Niezależnie od tego, jak duże i złożone jest Twoje przedsiębiorstwo, biuro księgowe Płock może zająć się obsługą pełnej księgowości, kadrami i płacami lub wybranymi aspektami podatkowymi. Do podstawowych działań, jakie bierze na siebie księgowy, należą założenie ksiąg i rejestrów w systemie finansowo-księgowym, rozliczanie kosztów produkcji, usług czy inwestycji, sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT, ZUS, GUS oraz wystawianie faktur i not korygujących. Pomoc, jaką oferuje biuro rachunkowe Płock, jest również nieoceniona przy kontrolach podatkowych.

Biuro księgowe Płock – pomoc w obsłudze kadrowo płacowej

Biuro księgowe oferuje swoją pomoc nie tylko w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Może ono również przejąć pełną obsługę kadrowo-płacową. Zatrudnianie pracowników, a co za tym idzie przygotowywanie umów czy naliczanie wynagrodzeń stało się ostatnio bardzo skomplikowane i nie zawsze jest jasne dla przedsiębiorcy. Biuro księgowe Płock zajmie się szeregiem usług związanych z obszarem kadrowo-płacowym. Biuro księgowe przygotowuje firmową politykę kadrowo płacowąj, opracowuje wszelkiego rodzaju umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne, administruje kartotekami osobowymi pracowników czy ustala uprawnienia do urlopów, odpraw, odszkodowań, zasiłków oraz świadczeń. Lista zadań, jakie spoczywają na księgowym, jest znacznie dłuższa. Jednak to co  najważniejsze, to poprawne i zgodne z przepisami prowaedzenie kadr inaliczeń płacowych. Minimalizuje to konflikty z pracownikami i ryzyko na jaki może narazic się przedsiębiorca naruszając prawo pracy. Biuro księgowe jest profesjonalnym doradcą,   który w odpowiedni sposób poprowadzi rachunkowość, księgowość oraz kadry i płace naszej firmy.

Księgowy – dlaczego warto korzystać z jego usług?

Dla wielu przedsiębiorców korzystanie z usług, jakie oferuje biuro rachunkowe Plock jest zbędnym wydatkiem. W rzeczywistości jednak to właśnie księgowy jest w stanie nas uchronić przed dodatkowymi kosztami wynikającymi z kar nałożonych przez wszelkiego rodzaju lokalne instytucje monitorujące działania polskich przedsiębiorców. Nieodpowiednie rozliczanie się czy błędy w księgowości lub błędnym naliczeniu płac mogą wiele kosztować. Warto więc unikać takich sytuacji.