Produkty

Oferujemy klientom szeroki zakres produktów z obszaru księgowości, finansów, podatków, kontroli skarbowych, prawa pracy i prawa korporacyjnego. Firmy, ograniczając koszty, mogą zamówić konkretną usługę i – nie podejmując długofalowej współpracy – osiągnąć szybko swój cel w postaci przygotowania rocznego sprawozdania finansowego, opracowania biznesplanu, wyprowadzenia zaszłości lub uzyskania dostępu do szerokiej wiedzy ekspertów oraz wzorów dokumentów. Poniżej opisujemy nasze produkty. Ceny za poszczególne produkty są ustalane umownie, gdyż zwykle dotyczą unikalnych sytuacji, w których zakres prac bywa różny.

Wyprowadzanie zaszłości

Jest usługą dostarczaną klientom, którzy, zaczynając działalność, nie mieli doświadczenia lub nie mogli poświęcać swej uwagi w stopniu wystarczającym, aby zapewnić poprawność i kompletność ksiąg rachunkowych. Są również tacy klienci, którzy, zatrudniając księgowych, nie uzyskiwali od nich należytej jakości pracy, w konsekwencji doprowadzając księgi swych firm do stanu mogącego rodzić konsekwencje skarbowe. Nasi księgowi przeglądają dokumentację księgową, odtwarzają dekretacje i wykonują powtórne księgowania we wcześniej przygotowanej elektronicznej księdze rachunkowej, a następie korygują złożone wcześniej deklaracje podatkowe, naliczając zaległe odsetki. Po wykonaniu pracy klient może spokojnie prowadzić swą działalność, nie obawiając się ewentualnych przyszłych kontroli skarbowych.

Wsparcie kontroli skarbowych

Biuro Księgowe Buchalter może wspierać klientów w trakcie trwania kontroli skarbowych. Księgowi przygotowują dokumentację firm dla kontrolujących, utrzymują z nimi kontakty, składają wyjaśnienia i ewentualnie wspierają klientów w procesie sporu z Urzędem Kontroli Skarbowej. Jesteśmy w stanie wybrać i rekomendować usługi doradcy podatkowego z odpowiednim doświadczeniem by wspierał klienta w ewentualnym przyszłym postępowaniu przed organami podatkowymi i sądem.

Sprawozdania finansowe

W przypadkach, gdy ich księgowi nie radzą sobie z przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych według polskich zasad rachunkowości, międzynarodowych standardów rachunkowości lub przygotowaniem sprawozdań do pakietów konsolidacyjnych przekazywanych zagranicznym udziałowcom, firmy mogą zlecić nam przygotowanie sprawozdań. Mamy doświadczenie w opracowaniu sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi, amerykańskimi i niemieckimi standardami rachunkowości. Przygotowujemy również finansowe pakiety konsolidacyjne zgodnie z obowiązującymi w grupach kapitałowych zasadami. Często firmy aplikując o dotacje lub kredyty są zmuszone przygotować sprawozdania finansowe z ostatnich kilku lat wg wzorów różnych instytucji. Opracowujemy również i takie sprawozdania obejmujące kilka lat wstecz i wymagające dostosowywania danych z lat poprzednich.

Rozliczenie inwestycji

Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, jak ważne jest poprawne prowadzenie rejestrów inwestycji w toku oraz monitorowanie stanu inwestycji i rozliczanie realizacji ich, a także odbieranie częściowe lub całościowe zakończonych inwestycji. Bardzo ważną sprawą przy inwestycjach jest dobranie dla nich odpowiedniego rytmu podatkowego. Gdy inwestycje realizowane są z pieniędzy pochodzących z dotacji lokalnych lub unijnych, wtedy ważne staje się prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i udostępnianie jej dla unijnych i lokalnych kontrolerów.

Wnioski kredytowe

Przygotowanie wniosku kredytowego, który będzie pozytywnie rozpatrzony, wymaga wiedzy i doświadczenia. Biuro Księgowe Buchalter kontaktowało się ze wszystkimi regionalnymi oddziałami banków oraz ich centralami podejmującymi decyzje kredytowe i z sukcesem przygotowało szereg wniosków kredytowych dla różnych rodzajów firm zarówno spółek kapitałowych, jak i prywatnych przedsiębiorców.