Doradztwo

Doradztwo gospodarcze

Oferujemy klientom szeroki zakres produktów z pogranicza księgowości, finansów, podatków, kontroli skarbowych, prawa pracy, prawa korporacyjnego oraz obsługi korporacyjnej i kancelaryjnej. Firmy, ograniczając koszty, mogą zamówić konkretną usługę i – nie podejmując długofalowej współpracy – osiągnąć szybko swój cel w postaci przygotowania rocznego sprawozdania finansowego, opracowania biznesplanu, wyprowadzenia zaszłości lub uzyskania dostępu do szerokiej wiedzy ekspertów oraz wzorów dokumentów. Poniżej opisujemy nasze produkty. Ceny za poszczególne produkty są ustalane niezależnie, gdyż zwykle dotyczą unikalnych sytuacji, w których zakres prac bywa różny.

Zakładanie i rejestracja firm

Biuro na zlecenie przedsiębiorców jest w stanie zorganizować firmę w dowolnej formie prawnej, opracować statut, zorganizować wpłatę kapitału zakładowego, zarejestrować ją w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców, uzyskać odpowiednie identyfikacje podatkowe i statystyczne oraz przygotować firmę do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pogotowie księgowe

Polega na błyskawicznej reakcji księgowych wynikającej z sytuacji nadzwyczajnej w firmie. Takimi sytuacjami są nagła rezygnacja głównego księgowego, informacja o nadchodzącej kontroli lub inne zdarzenie, które niespodziewanie nakłada na kierownictwo spółki zobowiązania do wypełnienia, na które właściciele nie są gotowi lub nie wiedzą, jak sobie z nimi radzić. Nasi specjaliści w sposób błyskawiczny przeglądają księgi, deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i inne dokumenty źródłowe, informują o niezbędnych do wykonania działaniach oraz po akceptacji wykonują je, aby uniknąć ryzyka związanego z sankcjami wobec firmy lub kierownictwa. Zbierają i zabezpieczają również dowody niezbędne w ewentualnych procesach.

Doradztwo w zakresie kadr, płac i ZUS

Wiele firm zmaga się często ze sprawami związanymi z zatrudnieniem, pracownikami, Państwową Inspekcją Pracy i ZUS. Tematyka kadrowo-płacowa jest bardzo rozległa i ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm. Często sprawy kadrowo-płacowe powinny być omawiane i decyzje podejmowane poza firmą, by nie wzbudzać dodatkowych emocji i nie powodować niepotrzebnych napięć. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu optymalizacji kadrowej. Potrafimy zaproponować oprócz ustanowienia zgodnej z wymogami prawa dokumentacji kadrowo-płacowej, również doradztwo, które zabezpieczy interesy firmy i ustrzeże przed niesolidnymi i niebezpiecznymi dla firmy pracownikami.

Tworzenie biznesplanów

Klienci mający pomysł na nową działalność ubiegają się o dotacje lub kredyty. Zachodzi wtedy konieczność przygotowania odpowiednich biznesplanów, które obejmują zwykle ostatnie trzy lata działalności oraz pokazują prognozę działalności na 3 przyszłe lata. Klienci czują biznes, ale często nie mają doświadczenia w odpowiednim jego przedstawieniu, zwłaszcza gdy biznesplany muszą być sporządzone wg określonych standardów, narzucanych przez instytucję finansującą. Zachodzi wtedy konieczność przygotowania spójnych założeń biznesowych, uwzględniających rozwój sektora rynku z jego klientami i produktami, koszty, przychody ze sprzedaży oraz majątek wg ujednoliconych zasad rachunkowości za lata ubiegłe. Jesteśmy w stanie przygotować całościowe biznesplany wsparte odpowiednimi założeniami, tak by były wiarygodne i w sposób pełny pokazywały potencjał firm.